Ukrasni motivi

Ukrasni motivi su najizražajnije i najvrednije umjetničko svojstvo stećaka. Upravo oni su privukli pažnju brojnih naučnih radnika ili znatiželjnika koji su se susretali sa njima.

Istraživači su se najduže zadržavali na raznovrsnim motivima, pokušavali su ih opisati, objasniti njihovu svrhu i značenje. Zbog toga su često neopravdano pravljene veze stećaka sa različitim spomenicima na različitim dijelovima Evrope, ali i različito datirani.

Treba kazati i to da je većina stećaka neukrašena. Tek oko 6000 stećaka ima različite ukrasne motive. Međutim, iako ralativno malobrojni, ukrasni motivi i danas golicaju maštu i predstavljaju nepresušan izvor za proučavanje srednjovjekovne sepulkralne umjetnosti stare Bosanske države.

Arhitektonski motivi

Ukrasni motivi na stećima se mogu podijeliti u nekoliko kategorija. Na prvom mjestu su arhitektonski motivi. U njih se ubrajaju direktne predstave zgrada ili njihovih dijelova koji su istaknuti u nekoj sceni i spomenici koji su u cjelini zamišljeni kao zgrade i ukrašeni stupovima i arkadama.

Astralni motivi život pokopanog

Slijede astralni motivi poput sunca, zvijezda i mjeseca. Interesantni su i motivi koji govore o zanimanju ljudi pokopanih ispod stećaka, poput raznih alatki (čelić, dlijeto, sjekira, mač, lopata). Religijski motivi, poput križa, također se dosta pojavljuju na stećcima.

Životinjski i biljni svijet

Predstave životinja na stećcima iznimno zanimljive. U njima se krije dosta simbolike. Predstave poput jelena, konja, psa, lava, pijetla, zmije, ptice, vepra ali i fantastičnih životinja još uvijek nisu dovoljno proučene i nije do kraja moguće shvatiti njihovo pravo značenje. Predstave biljnog svijeta su isto tako brojne i zanimljive. Među njima svakako treba istaći predstave ljiljana, stabla, spirale i grozda.

Ljudske figure

Ljudske figure su najizražajnije predstave na stećcima. Ponekad se pojavljuju samo njihovi dijelovi, kao što su glava, jedna ili dvije ruke, ponekad polufigura, a ponekad predstava cijelog čovjeka. U velikoj se mjeri može kazati da ilustriraju određene scene ili preovladavajuće zanimanje iz pokojnikovog života ili pak u sebi kriju neku dublju, studiozniju poruku, možda religijskog značenja.

Motivi kola, turnira i lova

U najizražajnije motive na stećcima spadaju motivi kola te scene turnira ili lova na jelena ili neke druge životinje. Kolo je posebno interesantno. Obično se smatra da je riječ o predstavi tzv. posmtrnog kola.

Neki autori zastupaju teoriju da su posmrtna kola sa stećaka drugačija u odnosu na standardna. Prema njihovom mišljenju, kola sa stećaka su okrenuta na lijevu stranu. Dakle, igra se na obrnutu stranu, što predstavlja drevni običaj ovih krajeva. Bilo kako bilo, ovakve predstave zasigurno u sebi kriju dublju simboliku.

U cjelokupnom repertoaru motiva sa stećaka scene lova zauzimaju posebno mjesto. Predstava lova je sama po sebi direktno vezana sa smrću: nakon svakog lova obično neko umire, bilo da je riječ o lovini ili lovcu. Lov se može tumačiti kao scena iz svakodnevnog života srednjovjekovnog plemstva, ali ne treba isključiti niti njegovo dublje tumačenje.

Viteški turniri su bili jedno od osnovnih obilježja evropske dvorske kulture razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Svaki turnir je svečan i dostojanstven čin. U njemu učestvuju najbolji i najspretniji članovi porodice, koji pobjedom pronose vijest o ugledu i veličini svoje porodice. Najbolji pokazatelj ukorijenjenosti viteške kulture na području srednjovjekovne Bosne jesu brojni reljefi na stećcima. Za većinu scena turnira na stećcima može se kazati da predstavljaju odraz srednjovjekovne zabave bosanskih plemića, ali i drugih imućnijih stanovnika. Sve je to uklopljeno u širi evropski krug viteške kulture. Također, mnogi autori su pokušavaju pripisati ovakvim scenama širi kultni značaj paganskog ili kršćanskog karaktera.