Partneri Projekta

Institut za arheologiju

Institut za arheologiju je jedna od podorganizacionih jedinica Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Centar NIRSA). Djelatnost Instituta pokriva sve aktivnosti koje se mogu povezati sa arheologijom kao naukom, te očuvanjem i promocijom arheološke baštine.