O projektu

Platforma nekropola.ba predstavlja projekat očuvanja i promocije kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine iniciran od strane Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu na čelu sa profesorom Edinom Bujakom, a u saradnji sa softverskom kompanijom Klika iz Sarajeva. Platforma za popis, proučavanje i promociju stećaka i nekropola realizirana je kao dio Give back kampanje kompanije Klika, u okviru programa KLIKA PRAKSE.Sačuvani podaci će biti dostupni svima zainteresiranim da saznaju nešto više o stećcima, a prvenstveno stručnom osoblju, te im omogućiti pohranjivanje podataka, ažuriranje ranije unešenih informacija i jednostavan pritup istim putem savremene platforme. Prezentacijski segment platforme namijenjen je široj javnosti koja će imati priliku da se informira o stećima Bosne i Hercegovine i okruženja.